Algemene voorwaarden

Washmeplease.be is de referentie voor het betere autowas en verzorgingspunt. Belangrijk is dat u bij aanmelding voor een account ( Afiiliate, Partner, Ambassador) onze gebruikers garandeert dat uw organisatie en installatie conform de huidige normen van professionaliteit, duurzaamheid en veiligheid functioneert. Wij garanderen onze gebruikers dat ook uw activiteit vergund is voor zowel milieu als exploitatie, en dat u voldoende verzekerd bent.  U vindt alle verdere info omtrent vergunningen voor milieu, omgeving en exploitatie op onderstaande links :

VLAANDEREN

https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/algemene-en-specifieke-exploitatievoorwaarden/de-specifieke-5  

https://www.vlaanderen.be/omgevingsvergunning-voor-de-exploitatie-van-ingedeelde-inrichtingen-of-activiteiten

WALLONIE

http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/__drup/rubrique.idc?chx_rubri=50.20.01.02

BRUSSELS

https://environnement.brussels/le-permis-denvironnement/les-conditions-generales-et-specifiques/les-conditions-specifiques-5

Expo Advice NV, operator van washmeplease.be behoudt zich het voorrecht om accounts te schorsen of te verwijderen, zonder enige schadevergoeding,, zodra blijkt dat een bedrijf of installatie aan de hier boven vereiste voorwaarden niet voldoet. Installaties waarover gerede twijfel bestaat dat zij niet aan de vereisten voor exploitatie, milieu voldoen, of onvoldoende verzekerd zijn om onze gebruikers te bedienen worden gevraagd om additionele informatie of attesten te verschaffen om hun lidmaatschap te staven. 

Het Algemeen Reglement stelt tevens dat organisaties die schuldig bevonden worden aan sociale en fiscale fraude, ongeacht welke impact dit geeft op de oontinuïteit van de bedrijfsvoering of profesionele dienstenverlening aan onze gebruikers, per direct worden geschort /  geweerd van dit portaal.

Expo Advice is niet verantwoordelijk voor geschillen met klanten die zich via het portaal bij uw bedrijf aanmelden, noch voor de resultaten, tevredenheid, wanbetaling of gebeurlijke schade. Verder blijft Expo Advice op neutrale voet met bedrijven en leveranciers die van het platform gebruik maken en is noch partij of rechter om geschillen tussen bedrijven op te lossen of enige verantwoordelijkheid hiervoor de dragen. 

Gebruikers van dit platform gaan akkoord dat verantwoord ondernemerschap, klantgerichtheid, duurzaamheid en professionaliteit tot de doelstelling van hun bedrijfsvoering behoren.